Inclusief? Start Pakket Pakket 2 Pakket 3 Pakket 4
Rijlessen 20 30 35 40
Tussen- tijdse toets Nee nee nee nee
Praktijk examen Ja Ja Ja Ja
 I theorie  Nee  Nee  Nee  Ja
Prijs €1365 €1935 €2210 €2479

Losse prijzen

Naast onze pakketten is het ook mogelijk om de onderdelen los te bestellen. Hiervoor gelden de volgende prijzen:

Kennismakingsles €25,-
Een losse les (60 min) €57,-
Een 10 lessen kaart €560,-
Een losse toets bij pakket €122,50
Het  praktijk examen €275,-
Eigen verklaring €41,50
I Theorie €39,95
Theorie boeken (Theorieboek/Examentraining) €40,-
Theorie examen €37,-

Algemene voorwaarden

  1. Wil je een rijles afzeggen dient dit 24 uur van te voren telefonisch te gebeuren,  anders dient de rijles gewoon voldaan te worden.

  2. Betaling kan contant of per overboeking. Betaling van de pakketten dienen vooraf in 1 of 2 termijnen te worden voldaan. Ons rekeningnummer is: NL09ABNA0601163621.

  3. De leerling verklaart alle gegevens naar waarheid te hebben overlegd. Tevens moet de leerling een melding maken bij eventueel medicijn-, alcohol-, of drugsgebruik. Indien van deze zaken een vermoeden bestaat heeft de instructeur het recht om de gemaakte afspraken te annuleren. Wanneer blijkt dat gebruik van deze stoffen worden verzwegen zal deze overeenkomst zonder restitutie worden ontbonden. Tevens worden de hieruit voortvloeiende bekeuringen of schades bij de leerling verhaalt.